Ogłoszenie

Jeśli ktoś ma jakieś fajne filmy godne obejrzenia to proszę kontaktować się ze mną - Szef ;)

#1 2009-03-19 15:19:31

Szef

Administrator

8955152
Zarejestrowany: 2007-10-19
Posty: 236
Punktów :   

Notatki 16 marca 2009

Jałowe (aseptyczne ) martwice kości i stawów

•  inaczej aseptyczna nekroza, ischemiczna nekroza epifizealna.
• To zespół chorobowy, w którym następuje obumarcie tkanki kostnej bez działania drobnoustrojów, prowadząca do zniszczenia ( demarkacji) obumarłego odcinka, zniekształcenia i nieprawidłowego ukształtowania nasad kręgów i wtórnych zmian zwyrodnieniowych.

Przyczyna i czynniki sprzyjające:
• Zaburzenia procesu kostnienia rozwijającej się głowy i szyjki kości udowej
• Niedokrwienie rosnących kości, przeciążenie chrząstki
• Mechaniczne uciśnięcie naczyń, zatory
• Wsady rozwojowe, urazy
• Przebyta dysplazja stawu biodrowego w niemowlęctwie
• Stosowanie leków sterydowych
• Nadwaga
• Szybki wzrost organizmu w okresie dojrzewania

Objawy kliniczne.  Trwa 2-3 lata do 22-24 r. ż
• Stadium początkowe - brak zmian radiologicznych lub przebudowa z przewagą zaniku
• Stadium kondensacji (zniszczeń kostnych) - zagęszczenie martwiczej tkanki kostnej, szczeliny przełomu
• Stadium fragmentacji (okres gojenia) - rozkawałkowanie jądra kostnego lub jego zniknięcie. Stadium regeneracji, tworzenie nowych elementów anatomicznych.
• Stadium zejściowe zniekształcenia i zwyrodnienia

Choroba Perthesa - jałowa martwica bliższej nasady kości udowej

• Choroba Perthesa jest najcięższą z jałowych martwic kości. Nie leczona choroba prowadzi do ograniczenia ruchów biodra i zmian zwyrodnieniowych
• Jest idiopatyczną młodzieńczą, niedokrwienną martwicą głowy kości udowej
• Samoistnie przemijające schorzenie biodra dziecięcego, charakteryzujące się czasowym obumieraniem głowy i szyjki kości udowej
• Choroba Perthesa występuje 4 razy częściej u chłopców głównie w wieku 3-14 lat przy czym objawy najczęściej pojawiają się między 5 a 8 rokiem życia. Najczęściej dotyczy jednego biodra chociaż 10-20% przypadków występuje obustronnie.
• Kończyna ustawia się w rotacji, a krawędź panewki złuszcza częściowo głowę kości udowej i doprowadza ją do martwicy, związana jest ze zmianami samoistnymi, z nadmiernym przodoskręceniem kości.


Badanie i rozpoznanie:
• W badaniu klinicznym pierwszym objawem jest ograniczenie rotacji wewnętrzenj, następnie odwiedzenie w stawie biodrowym
• Na podstawie zdjęcia rentgenowskiego biodra: charakterystyczne zmiany martwicze
• Badanie rezonansu magnetycznego  - zmiany martwicze (NMR)
• Scyntygrafia biodra - zmiany martwicze

Objawy:
- Ból w pachwinie promieniujący do uda, kolana
- Ograniczenie ruchomości: odwiedzenia, rotacji wewnętrznej, zgięcia, przeprostu, rotacji zewnętrznej
- Utykanie
- Skrócenie długości chorej kończyny
- Przykurcz zgięciowy, przywiedzeniowy
- Usztywnienie biodra
- Zanik masy mięśniowej pośladka i uda
- Objaw kolanowy

Okres choroby
- I-okres wczesny - okres zmian prodromalnych, trwa około 2 miesiące, okresowe utykanie, bóle ograniczenie ruchów związane z wysiękiem w stawie, odruchowe napięcie mięśni, nekroza czyli obumieranie tkanki kostnej i chrzęstnej
- II -okres martwicy - trwający około 4-12 miesięcy, mocniejsze bóle, przykurcze ograniczenia ruchomości proces obejmuje całą głowę kości udowej
- III okres regeneracji - trwający od roku do kilku lat, przebudowa tkanki martwiczej, wrastanie naczyń, podatność na nacisk i urazy mechaniczne.
- IV okres odbudowy i utrwalenia zmian - całkowita przebudowa struktury kostnej, nasady, zniekształcenia, ograniczenia ruchu, przykurcze, następnie zmiany zwyrodnieniowe.

Możliwe powikłania:
- Ciężkie zniekształcenia stawu biodrowego
- Skrócenie długości chorej kończyny
- Znaczne ograniczenie zakresu ruchu biodra i utrwalone przykurcze
- Zaburzenie chodu
- Stany zapalne chorego biodra

Rehabilitacja
CEL: zapobieganie zniekształceniom głowy kości udowej, przykurczom, zanikom mięsniowym i deformacjom
- Całkowite odciążenie stawu, bezwzględny zakaz chodzenia, klęku i obciążenia kończyny
- Wyciąg kamaszkowy
- Leczenie ułożeniowe
- Gips lub aparaty ortopedyczne odciążające chore biodro (przez około 2 lata)
- Ćwiczenia bierne i czynne w odciążeniu ipsi- i kontralateralne
- Fizykoterapia powodujące przekrwienie w okolicy stawu

Choroba OSSGOOD - SCHLATTERA - jałowa martwica guzowatości piszczeli:
- Jest to samoistne przemijające schorzenie charakteryzujące się czasowym obumarciem guzowatości kości piszczelowej
- Choroba występująca obustronnie zazwyczaj u chłopców między 10 a 15 rokiem życia. Po 16 roku życia spotyka się ją bardzo rzadko.

Przyczyny :
- Zaburzenia procesu kostnienia rozwijającej się guzowatości
- Czynniki sprzyjające zachorowaniu
• Nadmierne obciążenie fizyczne (powtarzalne napinanie mięśnia czworogłowego uda)
• Nadwaga
• Płeć męska
• Wiek między 10 a 15 rokiem życia

Objawy
• Lekko obrzmiałe ciepłe i wrażliwe na dotyk zgrubienie poniżej kolana
• Ból podczas wysiłku fizycznego szczególnie przy prostowaniu kolana wbrew oporowi
• Ból uniemożliwiający klękanie na chorym kolanie
• W RTG zatarcie struktury jądra kostnienia, przewapnienie, fragmentacja

Badanie RTG
- Okres ostry - obrzęk tkanek miękkich
- Zmiany w jądrze kostnienia odrostka guzowatości piszczeli - przewapnienia i fragmentacja
- Okres późny - powiększenie oraz nieregularność obrysów guzowatości piszczeli

Możliwe powikłania
- Stany zapalny kości
- Nawrót choroby nawet w wieku dorosłym
- Przerost guzowatości piszczeli i powstawanie bolesnego guza poniżej rzepki

Rehabilitacja
- Bezwzględnie konieczne jest ograniczenie aktywności fizycznej i przerwa w uprawie sportu
- Czasami unieruchomienia kończyny w szynie lub chodzenie z pomocą kul
- Zabiegi fizykoterapeutyczne jak rozgrzewanie, ultradźwięki, jonoforeza a zwłaszcza laseroterapia chorej okolicy

Leczenie
- Opaska na chorobę Osgood- Schlattera, powodująca zmniejszenie nacisku na guzowatość piszczeli i więzadło rzepki.

Rokwanie:
- Schorzenie całkowicie ustępuje po 2 latach
- Jest samowyleczalne i nie powoduje odległych powikłań

Choroba Blounta - jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli:

Goleń szpotawa ( choroba Blounta)
- Zniekształcenie piszczeli będące skutkiem nieprawidłowego wzrostu chrząstki nasadowej, bliższej części piszczeli po stronie przyśrodkowej
- Choroba występuje jako postać dziecięca lub młodzieńcza
- Choroba jest jałową martwicą kłykcia przyśrodkowego piszczeli
- Nie leczona doprowadza do szpotawości kolan
- Choroba trwa długo przy czym rokowania są dobre

Przyczyny :
- Zmiany chorobowe zaczynają się od niewielkiego podchrząstkowo położonego pola martwicy, spowodowanej niedokrwieniem tętniczym
- Predyspozycje wrodzone
- Przeciążenie
- Mikrourazy
- Zaburzenia hormonalne
- Zatory
- Inne: dzieci przebywające w pozycji "po turecku" w okresie czynnej krzywicy

Postaci:
- Postać dziecięca: szpotawość obu kolan, rozciągnięcie więzadła pobocznego strzałkowego, stopa płasko-szpotawa
- Postać młodzieńcza jednostronna w RTG wydłużenie, spłaszczenie i obniżenie kłykcia przyśrodkowego

Jałowa martwica II kości śródstopia:
- Występuje u szczupłych szybko rosnących dziewcząt w wieku 11-18 lat
- Przyczyna stopa poprzecznie płaska, noszenie butów na obcasie
- Ból w okolicy przodostopia, obrzęk tkliwości uciskowa, potem zgrubienie, zniekształcenie głowy, ograniczenie ruchów, duży ból powysiłkowy

Jałowa martwica guza piętowego:
- Powstaje pomiędzy 5-16 rokiem życia, częściej u dziewcząt
- Ból, obrzęk, utykanie, chodzenie na palcach
- W RTG wysycenie jądra kostnienia, fragmentacja, przebudowa kości

Jałowa martwica trzonów kręgów - Choroba SCHEUERMANNA

- Inaczej kifoza młodzieńcza powstająca w okresie dojrzewania organizmu jako łukowate ki fotyczne zniekształcenie kręgosłupa piersiowego spowodowane zaburzeniami wzrostu trzonów kręgów i postępującym klinowaceniem trzonów. Zaczyna się w wieku 10-14 lat.
- Tkanka ta ulega martwicy, staje się mało odporna na działanie czynników mechanicznych, rozpada się i podobnie odbudowuje, ale kości najczęściej ulegają zniekształceniu.

Zmiany obejmują z reguły kilka sąsiadujących ze sobą kręgów a także krążków międzykręgowych najczęściej na odcinku Th7-Th12. Proces dotyczy zazwyczaj  2 lub 4 kręgów, rzadziej 3 lub 5.

Przyczyny niedokrwienia
- Predyspozycje wrodzone
- Przeciążenia
- Mikrourazy
- Zaburzenia hormonalne
- Zatory i inne
- Do zaburzeń ukrwienia dochodzi szczególnie łatwo u dzieci i młodzieży w związku z brakiem połączeń między krążeniem nasadowym i przynasadowym.

Guzki Schmorla
- Osłabione procesem martwiczym odporności nasad i chrząstek pokrywających trzony kręgowe powoduje wciskanie się zawartości krążków międzykręgowych przez płytkę chrzęstną fo gąbczastej tkanki trzonów
- Występują one głównie w przedniej i środkowej części trzonów. Trzony kręgowe ulegają powolnemu niewielkiemu sklinowaceniu, a krążki międzykręgowe - zmianom degenerującym i następczemu zwężeniu. Powoduje to pochylenie tułowia do przodu i stopniowe ograniczenie ruchomości odcinka kręgosłupa objętego procesem chorobowym.

Sylwetka
- Szczyt piersiowy - nadmierna kifoza piersiowa pogłębiona lordoza lędźwiowa i szyjna, wypukły brzuch
- Szczyt piersiowo-lędźwiowy - przedłużona ku dołowi kifoza piersiowa ze skróceniem i pogłębieniem lordozy lędźwiowej
- Szczyt lędźwiowy - plecy są proste ze wzmożoną wiotkością odcinka piersiowego i często kątowym zagięciem między kifozą a kością krzyżową
- Występuje głównie wśród chłopców w wieku kiedy najwyższe są procesy kostnienia kręgosłupa - między 14 a 17 rokiem życia, u dziewcząt przejawia się między 12 a 14 rokiem
- Choroba trwa 2-3 lata i kończy się wraz z zakończeniem kostnienia kręgosłupa. W tym czasie dochodzi do stopniowej przebudowy nasad trzonów kręgowych, zanikają mniejsze guzki Schmorla. Pozostają natomiast sklinowacenia trzonów kręgowych i zgięcie kręgosłupa, do jakiego doszło w trakcie choroby.

Objawy:
- Początkowo brak
I okres przed 10 rokiem życia:
• Sylwetka zmęczeniowa - pogłębiona kifoza piersiowa, wysunięciem głowy przed klatkę piersiową, z kompensacją lordozą szyjną, wysunięciem barków do przodu, skośnym ustawieniem łopatek, odstawaniem ich dolnych kątów.
• Wysunięciem brzucha do przodu jako wyniku hiperlordozy lędźwiowej
• Zwiększenie przodopochylenia miednicy, klatka piersiowa jest płaska lub lejkowata
• Postawa taka jest bez utrwalonych przykurczów mięśniowych i więzadłowo-torebkowych
• W obrazie radiologicznym można zauważyć niewielkiego stopnia zmniejszenie przestrzeni międzytrzonowej i w niewielkim stopniu sklinowacenie kilku trzonów odcinka piersiowego
• Korekcja czynna krótkotrwała

II okres między 10-17 rokiem życia
• kifoza piersiowa stopniowo pogłębia się
• Więzadła w szczególności więzadło podłużne przednie ulega dalszemu obkurczeniu
• Rozciągnięcie mięśni na łuku kifozy ulegają osłabieniu i tracą zdolność utrzymania prawidłowej sylwetki
• Mięśnie toniczne ulegają dalszemu obkurczaniu, zostają trwale przykurczone
• Zmniejsza się wysokość krążków międzykręgowych, a tym samym maleje ich sprężystość
• Ruchomość segmentowa kręgosłupa zmniejsza się
• Sklinowacenie kręgów jest największe na szczycie zagięcia kifotycznego i ulega zmniejszeniu w kręgach skrajnych kifozy
• Korekcja czynna nie możliwa, bierna krótkotrwała

III okres:
• Utrwalonych zmian strukturalnych i funkcjonalnych kręgosłupa i stawów obwodowych
• Bóle kręgosłupa po wysiłku fizycznym, dłuższym staniu lub siedzeniu, pojawiają się w okolicy międzyłopatkowej z tendencją do promieniowania wzdłuż żeber
• Zmniejsza się ruchomość klatki piersiowej i związana z tym wydolność oddechowa chorego.
• Przeciążenie w stawach międzykręgowych odcinka lędźwiowego doprowadza u chorych już w wieku 17-18 lat do zmian zwyrodnieniowo- wytwórczych
• Przykurcze mięśniowe i więzadłowe są już utrwalone

Zasady usprawniania:
• Kinezyterapia - polega na ćwiczeniach ogólno-kondycyjnych, ćwiczeniach rozciągających, wzmacniających, korekcyjnych, ćwiczeniach oddechowych i wyciągach biernych i czynno - biernych.
• Fizykoterapia - elektrostymulacje rozciągniętych i osłabionych mięśni grzbietu w odcinku piersiowym, zabiegi cieplne, pole elektromagnetyczne
• Zaopatrzenie ortopedyczne


CHOROBY ZWYRODNIENIOWE
Choroba zwyrodnieniowa stawów
Jest przewlekłą niezaplną chorobą stawów o etiologii wieloczynnikowej, będącą następstwem zaburzenia równowagi pomiędzy procesami regeneracji a degeneracji chrząstki stawowej i kości podchrzęstnej. Moęze dotyczyć jednego lun wielu stawów. Choroba ta jest związana ze starzeniem, stanowi najczestrzą przyczynę niepełnosprawności i bólu osób starszych. Pojawia się najczęściej po 45 roku życia

Ogólne objawy kliniczne:
Ból
Ograniczenie ruchomości w stawach
Osłabienie wydolności więzadłowo-mięśniowej
Zniekształcenie obrysu stawu
Narastanie zaburzeń funkcji stawu
Wysięki śródstawowej
Zmiany radiologiczne
• Nierównomierne zwężenia szpary stawowej
• Sklerotyzacja stawów

Badanie kliniczne
Ocena wydolności stawu Seyfried'a
I - ból występujący po dłuższym obciążaniu stawu na przykład spacer, wchodzenie po schodach
II 0p możliwy ruch wolny bez obciążenia. Obciążenie dodatkowe zaburza płynność


CD. Badania klinicznego
- Zaburzenia stabilności stawu
- Przykurcze
- Względne skrócenie kończyny
- Nieprawidłowa oś kończyny
- Zaburzenia chodu
- Zaburzenia statyczno-dynamiczne sylwetki
- Schorzenia towarzyszące: nadciśnienie, choroba wieńcowa, cukrzyca, choroby żył, choroby układu oddechowego i inne

Cele rehabilitacji:
Zmniejszenie dolegliwości bólowych
Zwolnienie procesu degeneracyjnego
Polepszenie funkcji stawu i mięśni
Wyrównanie powstałych defektów
Zwiększenie aktywności chorych
Poprawa jakości życia

Koksartroza
- Polega na stopniowej destrukcji chrząstki stawowej która traci swoje właściwości amortyzujące i zmniejszające tarcie powierzchni stawowych kości
- Powstają nieruchomości na powietrzniach stawowych, a na ich brzegach pojawiają się wyrośla kostne
- Stopniowo dochodzi do ograniczenia ruchomości stawu biodrowego i ograniczenia możliwości chodzenia
- Ból ustępuje nie tylko podczas poruszania się ale również w czasie spoczynku (nierzadko też

Początki choroby mogą wystąpić już w 20 roku życia i dotyczy to aż 20% populacji. Szczyt zachorowania określa się zazwyczaj na piątą i szóstą dekadę życia.
- Przyczyna choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych może mieć charakter statyczny lub dynamiczny
- Statyczne wynikają z budowy i kształtu stawu

Wczesne objawy:
- Ograniczenie rotacji wewnętrznej uda
- Ograniczenie wyprostu
- Ograniczenie przywiedzenia
- Ograniczenie odwiedzenia
- Zanik mięśni uda i pośladka
- Czasami trzaski podczas ruchów w stawie
- Pogrubienie i zniekształcenie obrysu stawu
- Niekiedy odczyn zapalny (wysięk, obrzęk, ocieplenie skóry nad stawem
- Utykanie
- Ból

W RTG widoczne są
- Zwężenie szpary stawowej w jej górno-bocznej części
- Widoczna sklerotyzacja, później także pseudo-torbiele
- Osteofity
- W późnym okresie widoczna deformacja

Chód chorego
- Determinuje fo ból i związany z nim przykurcz zgięciowy przywiedzeniowy z rotacją zewnętrzną
- Chory kompensuje sobie tą wadę przez wahadłowe rotacje i ruchy tułowia
- Dodatkową cechą jest powstawanie koślawości kolana i rotacji zewnętrznej podudzia
- Chory porusza się z  lekko zgiętymi kolanami
- Przy obustronnej chorobie pacjent ma trudności z ruchami wahadłowymi nóg na skutek ich skrzyżowania
- Stawia  do przody kończynę dolną z większym przykurczem a kończynę zakroczną dostawia do pierwszej nie mogąc jej przemieścić przed wykroczną.

Rehabilitacja jest kompleksowa i obejmuje:
- Profilaktykę - unikanie przeciążeń, relaks, wypoczynek w pozycjach odciążających.
- Pomoce do odciążania przy chodzeniu
- Przeciwbólowe - farmakologia
- Zaopatrzenie ortopedyczne - laski, kule, balkoniki, stabilizatory stawów, aparaty odciążające
- Fizykoterapie - przeciwbólowa, przeciwzapalna, przekrwienie, elektroterapia
- Wodolecznictwo, balneologia, ultradźwięki,

W ostrym okresie choroby:
- Zaleca się leżenie w łóżku na sztywnym i równym podłożu z leżeniem na brzuchu 2-3 razy dziennie z odwiedzionymi nogami

Po ustąpieniu stanu ostrego stosujemy
- Chodzenie z pomocami, laska po stronie zsrowej, korekcja zaburzeń chodu
- Redresje przy

Gonartroza - zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego
- Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
- Rozwija się najczęściej na podłoży wcześniej istniejących deformacji jak kolana koślawe, szpotawe lub po przebytym złamaniu stawowym (np.. Złamaniu


„Masz prawo pisać wiersze, komponować pieśni, wymyślać różne cuda najnowszej techniki,
Sięgać gwiazd i zasiewać w dal strzeliste lasy,lub w zwyczajnej pracy poprawiać swe wyniki.
Masz też prawo sięgać do twórczości pokoleń, dostrzegać między Tobą a księgami związek,
Masz prawo robić wszystko, co dla ludzi dobre, a także jest to Twój człowieczy obowiązek.”

Offline

 

#2 2009-03-19 15:21:28

Szef

Administrator

8955152
Zarejestrowany: 2007-10-19
Posty: 236
Punktów :   

Re: Notatki 16 marca 2009

Jeśli chodzi o martwice aseptyczne to w tych notatkach jest wszystko, natomiast notatki z chorób zwyrodnieniowych są dość ubogie, więc jeśli ktoś ma bardziej bogate, albo zechciałby uzupełnić to proszę wkleić w tym poście


„Masz prawo pisać wiersze, komponować pieśni, wymyślać różne cuda najnowszej techniki,
Sięgać gwiazd i zasiewać w dal strzeliste lasy,lub w zwyczajnej pracy poprawiać swe wyniki.
Masz też prawo sięgać do twórczości pokoleń, dostrzegać między Tobą a księgami związek,
Masz prawo robić wszystko, co dla ludzi dobre, a także jest to Twój człowieczy obowiązek.”

Offline

 

#3 2009-03-31 13:36:52

afro

UÂżytkownik

2079181
Skąd: Z-cie
Zarejestrowany: 2007-10-20
Posty: 114
Punktów :   

Re: Notatki 16 marca 2009

cześć szefu
możesz wrzucić jeszcze notatki z 23.03 ?
-thx


http://img182.imageshack.us/img182/1981/weso322ybiedronlilsf8.jpg

RADIO WOLNA AFERA<<<!!!>>>RADIO WOLNA AFERA

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.fizjoterapia07.pun.pl budowa maszyn tresc-zaproszenia-na-komunie.eu